NEA-TF-20-O-M-0027 számú azonosítóval a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez beadott pályázatunk 2 500 000.- Ft támogatásban részesült. Az elnyert  támogatás felhasználásával lehetőségünk volt 1 fő munkavállaló foglalkoztatására.

A pályázati támogatás összegszerűen:

– Bérköltség (1 fő munkavállaló bére és járulékai): 2 500 000.- Ft

Az elszámolás megtörtént. 

EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK SZÉPEN AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK A SEGÍTSÉGET!