ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓ

Alapítványunk adatkezelési irányelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018 május 25-én hatályba lépett az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (GDPR) , melynek értelmében a magánszféra-védelem (személyes adatok védelme) terén még fokozottabb figyelemmel és körültekintéssel kell eljárnia Alapítványunknak is. Kérjük, hogy amennyiben Ön nem járul hozzá, hogy személyes adatait további kapcsolattartás végett tároljuk, kérjük azt írásban jelezze felénk az info@tegyunkleukemia.hu e-mail címre, és töröljük adatbázisunkból. Kiemelten fontosnak tartjuk az emberek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását!

Betegre/érintettekre vonatkozóan:

Web-, Facebook-, illetve bármilyen más felületeinken, ahol a beteg személyes adatai megjelennek/láthatóak, -mint például teljes név, betegségtörténet, fénykép, esetenként videó, avagy közvetlen elérhetőség, cím- azokat minden esetben a beteg (16 év felett), avagy kisebb korú gyermek esetén (16 év alatt) annak törvényes képviselője, felette szülői felügyeletet gyakorló írásos kérésére, illetve írásos engedélye alapján osztottuk meg! (14-16 év közti betegeink esetében maga az érintett, és mellette a törvényes képviselő, felette szülői felügyeletet gyakorló felnőtt aláírása is szerepel a hozzájáruláson a törvényeknek megfelelően.) Ennek dokumentációja lefűzve megtalálható a könyvelésünkben! Természetesen az érintettek bármikor kérhetik személyes adataik teljes, avagy részleges törlését! Az ilyen jellegű igények bejelentését írásban az info@tegyunkleukemia.hu e-mail címen kérjük megtenni! A kérelem beérkezése után azonnali intézkedéseket teszünk az adatok törlésére/eltávolítására, annak megtörténtéről harminc napon belül írásban tájékoztatjuk is a kérelmezőt.

Látogatókra/felhasználókra vonatkozóan:

Adatkezelésre online felületeinken a felhasználók önkéntes hozzájárulásával, adatainak megadásával kerül sor. Alapelvünk, hogy adat akkor kezelhető, hogyha az érintett hozzájárul (önkéntes). Felhasználóink adatait elsősorban Alapítványunk belső munkatársai jogosultak megismerni. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, az adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése érdekében. Honlapunk látogatói/felhasználói, amennyiben a velünk való kapcsolatfelvételkor bármilyen személyes adatukat megadják, (e-mail cím, lakhely, telefonszám, stb.) azt bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki, kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetben. Amennyiben ilyen előfordul, arról természetesen írásban értesítjük az érintettet. Mindenféle más adatközléshez, továbbításhoz a felhasználók írásos engedélyét kérjük, annak dokumentációját őrizzük. Weblapunk nem használ sütiket (cookie-kat), oldalunk látogatóiról adatot nem gyűjtünk! Honlapunk látogatói/felhasználói tudnak csak önkéntes alapon magukról adatot szolgáltatni felénk! Oldalunkon keresztül bankkártyás fizetés/adományozás lehetséges. A fizetéshez az adományozó a NIOK Alapítvány által üzemeltetett adjukossze.hu oldalon keresztül átkerül az Országos Takarékpénztár biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol meg kell adnia a fizetéshez használni kívánt bankkártya adatait. Ezt követően még mindig az Országos Takarékpénztár oldalán marad, majd a fizetés után visszaigazolást kap a sikeres tranzakcióról, végül visszakerül a NIOK Alapítvány által üzemeltetett adjukossze.hu oldalra. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Alapítványunk által kezelt őt érintő adatokkal kapcsolatban, bármikor kérheti azok módosítását az info@tegyunkleukemia.hu e-mail címen. Az ilyen jellegű igény beérkezése után azonnal intézkedünk az aktuális kérdés megválaszolásában, esetleges kérés végrehajtásában. A kérelmezőt harminc napon belül írásban tájékoztatjuk kérdésével/kérésével kapcsolatban.

Amennyiben a felhasználó nem ért egyet válaszunkkal, úgy annak közlésétől harminc napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Egyéb esetleges jogsértési panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest Pf: 5

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

Web: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu