Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány
Bankszámlaszám: 11743002-20194468-00000000 vagy 16200106-11574312-00000000 Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.128/2010/2./I. szám
Szlogen

ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓ

Alapítványunk adatkezelési irányelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal!

 Adatvedelem 2

Betegre/érintettekre vonatkozóan:

Web-, Facebook-, illetve bármilyen más felületeinken, ahol a beteg személyes adatai megjelennek, láthatóak, -mint például teljes név, betegségtörténet, fénykép, esetenként videó, avagy közvetlen elérhetőség,- azokat minden esetben a beteg, avagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője írásos kérésére, illetve írásos engedélye alapján osztottuk meg! Ennek dokumentációja lefűzve megtalálható a könyvelésünkben! Természetesen az érintettek bármikor kérhetik személyes adataik törlését! Az ilyen jellegű igények bejelentését az info@tegyunkleukemia.hu e-mail címen kérjük megtenni! A kérelem beérkezése után azonnali intézkedéseket teszünk az adatok törlésére, annak megtörténtéről harminc napon belül írásban tájékoztatjuk is a kérelmezőt.

Látogatókra/felhasználókra vonatkozóan:

Adatkezelésre online felületeinken a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Felhasználóink adatait elsősorban Alapítványunk belső munkatársai jogosultak megismerni. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, az adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése érdekében. Honlapunk látogatói/felhasználói, amennyiben a velünk való kapcsolatfelvételkor bármilyen személyes adatukat megadják, (e-mail cím, lakhely, telefonszám, stb.) azt bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki, kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetben. Amennyiben ilyen előfordul, arról természetesen írásban értesítjük az érintettet. Mindenféle más adatközléshez, továbbításhoz a felhasználók írásos engedélyét kérjük, annak dokumentációját őrizzük. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Alapítványunk által kezelt őt érintő adatokkal kapcsolatban, bármikor kérheti azok módosítását az info@tegyunkleukemia.hu e-mail címen. Az ilyen jellegű igény beérkezése után azonnal intézkedünk az aktuális kérdés megválaszolásában, esetleges kérés végrehajtásában. A kérelmezőt harminc napon belül írásban tájékoztatjuk kérdésével, kérésével kapcsolatban.


Amennyiben a felhasználó nem ért egyet válaszunkkal, úgy annak közlésétől harminc napon belül bírósághoz fordulhat. Egyéb esetleges jogsértési panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest Pf: 5

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu